apipjaustyti

apipjaustyti
apipjáustyti iter. apipjauti. 1. SD223, R64, K, Dv aplink kiek nupjaustyti: Mėsas nuo kaulo apipjáustyk J. Duok alupką (pieštuką) appjáustyt (nudrožti) Mrp. | refl. tr.: Šitą obuolį gali valgyt, tik apsipjáustyk truputį Rm. 2. suraižyti: Vaikai stalą appjáustę K.kiek sužeisti peiliu: Kuliganai aną apipjáustė, o tėvą papjovė Krš. 3. Q82, BPII5, M.Valanč atlikti naujagimiui tam tikrą operaciją pagal žydų religijos ritualą: Vaikelį žydai aštuntoj dienoj appjáustydavo K. Bei ašmą dieną turi mėsą jo plėvelės (paraštėje pirmodės) appjaustyti BB3Moz12,3. | refl. Ch1Moz17(turinys): Būtų davęs appjáustytis, apkrikštyt ir gundyt girioj DP185. 4. užpuolus kandžiojant nužudyti, sudraskyti (apie plėšrius žvėris): Vilkai apipjáusto kumeliukus Trs.
◊ neapipjáustytomis lū́pomis (neapipjáustytų lū́pų) (kas) neiškalbingas: Štai manęs neklauso Izraelio sūnūs ir kaipgi klausys paraonas, ypač kad aš esu neapipjaustytomis lūpomis Skv2Moz6,12. Prieg tam esmi lūpų neappjaustytų BB2Moz6,12.
\ pjaustyti; apipjaustyti; atpjaustyti; įpjaustyti; išpjaustyti; nupjaustyti; panupjaustyti; papanupjaustyti; papjaustyti; perpjaustyti; prapjaustyti; pripjaustyti; supjaustyti; užpjaustyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • apipjaustyti — apipjáustyti vksm. Seni̇̀ apipjáustyti glúosniai bùvo matýti pro lángą iš añtrojo aũkšto …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apipjaustinėti — 1. dem. apipjaustyti 1: Apipjaustinėk rąstus J. Peilis medžiams appjaustinėti KII76. 2. žr. apipjaustyti 3: Ašmą dieną atejo apipjaustinėtų bernelio DP461. 3. tr. aplink nušienauti, nukirsti: Kai su mašina pjauna, reik su vienrankėm gražiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdaryti — tr. 1. didumą darbų nudirbti, apdoroti: Eik tu mano darbus apdaryk Lp. 2. apdoroti, apvalyti: Jau ir anys vasarojų nuo laukų apdãrė Ds. Kad apdaryt šienas šiąnedėl! Sdk. Apdaryk truputį šalines, rugius ryt vešme Mlt. | refl.: Su šienu nebe… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdrožti — K 1. tr. R58 apipjaustyti, nusmailinti, aplyginti (drožtuvu): Apdrožk labiau kuoliuką, taip nelįs Ėr. Apdrožiau kartis su drožtuvu, dabar tegul džiūna Vvr. Kipalis be kampų, tik vienas šulas aukštesnis ir apdrožtas Plt. Apdrožiau jau visą kumpį,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgenėti — apgenėti, àpgeni ( ėja), ėjo tr. apipjaustyti šakas, lapus; išpjauti dalį šakų, lapų: Ir pakirto uoselį, apgenėjo šakeles Srj. Šakas apgenėk J. Apgenėk pamidorų šakas PnmR. Ąžuolas juodė[ja] apgenėtas – daugiau juodymės įgauna Šts. | prk.: Tau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgriežti — tr., apgriẽžti, ia, àpgriežė Slm 1. apipjauti, aprėžti, apskrieti: Apgriežk dugną dėl kubilo, t. y. apskriesk J. Apgriẽžk velėną iš paežio ir atnešk darželin lovelėm aptaisyt Kp. Aš kojas [paskerstai kiaulei] su peiliu apgriešiu, o tu nulaužk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipjausdinti — cur. apipjaustyti 3: Norėjo ... sūnų savo appjausdinti BPI132. | refl.: Jei apsipjausdysitės, tai Kristus jums nieko nederės BbPvG5,2. pjausdinti; apipjausdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipjaustinti — žr. apipjaustyti 3. | refl.: Jiems reikia apipjaustintisi ir zokoną laikyti CII816. pjaustinti; apipjaustinti; įpjaustinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipjaustydinti — cur. apipjaustyti 3: Reikia anuos apipjaustydinti, taip pat įsakyti laikyti Mozės įstatymą brš. | refl. BPI132, H161, N. pjaustydinti; apipjaustydinti; nupjaustydinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipjaustymas — sm. (1) K; SD203, KN139, R → apipjaustyti 3: Ant sąnariaus gimdymo appjaustymas buvo įstatytas DP54. | refl. Sut. pjaustymas; apipjaustymas; įpjaustymas; išpjaustymas; papjaustymas; supjaustymas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”